Lampiran

Notis Privasi

Penganjur Entiti MyFon: Pure Spectrum Sdn Bhd
Alamat Berdaftar/Utama: 63A-3, Blok H Platinum Walk, Danau Kota, 53300 Kuala Lumpur.
Jawatan pegawai untuk dihubungi: Pegawai Pemasaran : Tel: 013-466 9366

Perihal Peraduan Peraduan Subcribe & Menang Peraduan Bulanan dan Mega.

Data Peribadi Data peribadi yang diperoleh daripada anda, termasuk di dalam borang peraduan atau disediakan sebagai sebahagian daripada proses penghantaran borang peraduan atau semasa pentadbiran berkaitan.

Data peribadi ini akan termasuk bagi Peraduan ini:
[nama, nombor kad pengenalan,email,nombor telefon,nama sekolah, nama pelajar (jika berkenaan) dan nama kelas];
[gambar dan video yang diambil semasa acara berkaitan]

Tujuan Lanjut [Publisiti];
[Tujuan pengiklanan dan pemasaran berkaitan produk kami];

[Tujuan pendidikan];
[Menyediakan notis berkaitan produk, perkhidmatan, promosi dan acara yang mungkin menarik minat anda];

[Menjawab pertanyaan anda];
[Bagi tujuan pengauditan sekiranya berlaku pertikaian];

Pihak Ketiga Data Peribadi mungkin didedahkan kepada pihak ketiga, misalnya kepada ibu pejabat, pejabat serantau, subsidiari, sekutu dan/atau anggota di dalam MyFon dan/atau pembekal perkhidmatan kami, yang mungkin terletak di luar Malaysia, bagi sebab-sebab berkaitan Tujuan.