• Memudahkan pengguna untuk membuat panggilan, hanya perlu sentuh terminal MyFon dan buat panggilan.
  • Mudah di bawa ke mana-mana.
  • Harga kad yang mampu dimiliki oleh pelajar.
  • Tiada tamat tempoh kredit.