• Pelajar tidak perlu membawa kad yang banyak ketika berada di sekolah.
  • Pelajar dapat menggunakan kad ini untuk membuat panggilan kepada ibu bapa.
  • Rekod kehadiran pelajar dapat diambil dengan cepat & pantas.
  • Mudah mengenalpasti identiti pelajar.